Teamchef Midden-Nederland mocht ontslagen worden door politie vanwege verstoorde arbeidsverhouding

jun 29, 2022 | Actueel, Arbeidsrecht, Uncategorized

De rechtbank in Den Haag heeft vandaag uitspraak gedaan in de ontslagzaak van een teamchef van de Politie Midden-Leiden. Volgens de rechtbank mocht de korpschef van de Nationale Politie overgaan tot het ontheffen van de teamchef uit haar functie en haar eervol ontslag verlenen vanwege een onherstelbaar verstoorde arbeidsverhouding.

Achtergrond
De teamchef plaatste vanaf juni 2019 berichten op Instagram onder meer over collega’s die grensoverschrijdend gedrag binnen de politieorganisatie aankaartten, maar zich daarbij niet gesteund voelden door hun leidinggevenden. Deze berichten leidden tot aandacht van de landelijke media en zorgden voor onrust in het managementteam waarvan de teamchef ook deel uitmaakte. In oktober 2019 werd de teamchef ontheven uit haar functie door middel van een verplaatsingsbesluit. Vervolgens werd zij in februari 2020 ontslagen vanwege een onherstelbaar verstoorde arbeidsrelatie.

Welke vraag heeft de rechtbank beantwoord?
De rechtbank stelt voorop dat het belangrijk is dat grensoverschrijdende zaken bespreekbaar moeten zijn. In het geval van misstanden dient onderzoek plaats te vinden en zo nodig moeten er maatregelen worden getroffen. Hier zijn partijen het over eens. De vraag die centraal staat is of de wijze waarop de teamchef de door haar gesignaleerde problemen aan de orde heeft gesteld en de wijze waarop de organisatie daarop heeft gereageerd, maakte dat de arbeidsverhouding zodanig verstoord is geraakt dat het verplaatsingsbesluit en het ontslagbesluit mochten worden genomen. Deze vraag beantwoordt de rechtbank bevestigend.

Onherstelbaar verstoorde arbeidsverhouding
In de eerste plaats staat het vast dat (de gevolgen van) de Instagramberichten van eiseres in juni 2019 onvrede en onrust veroorzaakten in het managementteam. Daarnaast blijkt dat al in juli 2019 sprake was van wederzijds wantrouwen tussen de teamchef en haar leidinggevenden en dit alleen maar verder toenam. Dit blijkt ook uit de uitspraken die de teamchef vervolgens deed op Instagram en in een bekende talkshow op tv. Omdat deze verstoring in de arbeidsverhouding zich uitstrekte tot meerdere collega’s en leidinggevenden van de teamchef en een goede samenwerking in haar functie van groot belang is, mocht het besluit worden genomen om haar te verplaatsen. De rechtbank is het eens met de constatering dat ten tijde van het daaropvolgende ontslagbesluit, de arbeidsverhouding inmiddels onherstelbaar was beschadigd. Hierbij is vooral van belang dat ondanks alle gebeurtenissen tussen juni 2019 en december 2019 een poging is ondernomen om de arbeidsverhouding met behulp van een externe bemiddelaar te herstellen en dat deze poging op niets is uitgelopen.

Geen aanvullende ontslagvergoeding
In de kern was sprake van een verschil van inzicht tussen de teamchef en haar leidinggevenden over de wijze waarop zij publiekelijk misstanden aan de orde stelde en over de gevolgen die dat met zich bracht. Dit meningsverschil is vervolgens zeer snel geëscaleerd. De politie mocht van de teamchef verwachten dat zij rekening hield met de mogelijke gevolgen van de geplaatste berichten en uitlatingen. De rechtbank ziet alles overziend niet dat sprake is van een overwegend aandeel van de politie in het ontstaan en voortbestaan van de verstoorde arbeidsverhouding. De rechtbank ziet daarom geen aanleiding voor het toekennen van een aanvullende ontslagvergoeding.

Over Ons

Kenniscentrum Arbeidsrecht richt zich op het arbeidsrecht in de breedste zin van het woord. Van rechtsverhoudingen tot ontslagbegeleiding en van arbeidsomstandigheden tot het pensioenrecht.

Related Blogs

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *