Bij het ontslag van een ambtenaar van de gemeente Heerlen werd de onschuldpresumptie geschonden, zoals vastgelegd in het Europees Verdrag voor de...

Lees meer