Rechter verklaart ontslag ongeldig van zieke schilder die aan eigen huis klust

De rechtbank in Roermond heeft geoordeeld dat een werkgeefster buiten alle proporties heeft gehandeld, door een detective in te huren om te zien of een zieke schilder niet stiekem aan het bijklussen was. Een recherchebureau mag alleen worden ingeschakeld, wanneer er een verdenking is van ernstige overtredingen en dat was hier niet het geval. Er is dus onrechtmatig een ernstige inbreuk gedaan op de privacy van de schilder.

De werkgeefster had de detective ingeschakeld na geruchten onder collega’s, die aangaven dat de ‘zieke’ man thuis bezig was met klussen. Zelf had ze echter geen navraag of onderzoek gedaan. De werknemer zelf geeft echter aan dat de bewering dat collega’s hem zouden hebben verlinkt een smoesje was, want de bewuste collega’s wonen niet bij hem in de buurt.

De ‘zieke’ schilder heeft wel bekend dat hij aan het klussen was in en om het huis, maar dat deed hij naar eigen zeggen op advies van de praktijkondersteuner van de huisarts. Het waren volgens hem dan ook lichte activiteiten op therapeutische basis, bedoeld om zijn zinnen mee te verzetten. Het bedrijf gaf de man in 2020 na het onderzoek door de detective eerst een officiële waarschuwing, daarna dreigde het met een loonstop en dat heeft vervolgens tot een vertrouwensbreuk geleid.

De bedrijfsarts rapporteerde daarop dat de psychische klachten na deze voorvallen ‘in ernstige mate’ verergerden. Eerder had deze bedrijfsarts de man al ongeschikt verklaard voor het werk. De bedrijfsarts heeft nog geadviseerd om in samenspraak tot een oplossing te komen, maar dit vond geen gehoor bij het bedrijf. De rechter heeft nu geoordeeld dat het dat het optreden van de werkgeefster onbehoorlijk was en dat ze zich zelf ook wel had kunnen realiseren dat klusjes in en om het huis uitvoeren iets anders is dan 8 uur per dag schilderen.

De problemen bleken al langer te bestaan tussen het bedrijf en de schilder. Begin 2019 had de man namelijk een verzoek ingediend om minder te werken, vanwege schouderklachten die toenamen. Om organisatorische redenen was dit volgens het bedrijf lastig, wat ertoe leidde dat de man zich eind 2019 helemaal ziek meldde. Ook de bedrijfsarts heeft bevestigd dat hij niet voor werk inzetbaar was. De man onderging vervolgens een operatie aan zijn schouder, waarop het bedrijf bleef aandringen op het hervatten van zijn werk of het indienen van zijn ontslag.

Het bedrijf zegde daarop zelf zijn arbeidscontract op. De rechter heeft nu besloten om de man zijn aangevraagde extra ontslagvergoeding toe te kennen, wegens verwijtbaar handelen van de werkgeefster. Deze vergoeding is bepaald op 55.000 euro, waarvan 25.000 euro smartengeld.

KCA in vogelvlucht

De katalysator binnen het arbeidsrecht

KCA ziet zichzelf bij het vinden van oplossingen als katalysator.

De perfecte mediator

Binnen conflicten en het vinden van oplossingen ligt de toegevoegde waarde van KCA.

De verbinder en bruggenbouwer

KCA is de verbindende factor bij verschillende conflicten.