Ondanks oordeel arbeidsdeskundige toch ontslag wegens re-integratieverplichtingen

mei 25, 2022 | Actueel, Arbeidsrecht, Uncategorized

Nadat deskundigen eerder anders hadden geoordeeld, heeft de kantonrechter van de rechtbank Noord-Nederland onlangs toch geoordeeld dat een arbeidsongeschikte werkneemster ernstig tekort is geschoten in haar verplichtingen om te re-integreren.

De medewerkster in de huishouding van een hotel had namelijk stelselmatig geweigerd passende werkzaamheden te verrichten en had daarnaast meermaals vervolgafspraken afgezegd zonder geldige reden bij de bedrijfsarts. De werkgever heeft eerst een schriftelijke waarschuwing gegeven, daarna het loon gestaakt en uiteindelijk de kantonrechter het verzoek gedaan de arbeidsovereenkomst te ontbinden vanwege het niet nakomen van haar verplichtingen te re-integreren en dus ernstig verwijtbaar handelen.

De werkgever moet op basis van artikel :671b lid 5 BW in beginsel een deskundigenoordeel van het UWV overleggen aan de kantonrechter. De arbeidsdeskundige had in dit geval echter geoordeeld dat de werkneemster voldoende inspanning had gedaan om te re-integreren. Dit oordeel kwam voort uit de verklaring van de werkneemster dat ze een eerdere onprettige ervaring had gehad met de bedrijfsarts en gedurende lange tijd voortdurende periode van stressvolle werkomstandigheden had, waardoor de re-integratiewerkzaamheden ondergesneeuwd waren geraakt. Ook gaf de arbeidsdeskundige aan dat er geen plan van aanpak was, wat wettelijk wel vereist is.

In zijn oordeel geeft de kantonrechter echter aan dat het geen geldige reden is vervolgafspraken af te zeggen van de bedrijfsarts, enkel wanneer het eerste consult niet prettig verlopen is. De kantonrechter oordeelde verder dat de re-integratiewerkzaamheden gewoon hadden moeten worden opgepakt door de werkneemster en dat dit ook duidelijk had moeten zijn, zeker na de schriftelijke waarschuwing van de werkgever. Het ontbreken van een plan van aanpak valt volgens dit oordeel ook de werkneemster te verwijten, aangezien zij dit plan weigerde te tekenen en daar geen inhoudelijke redenen bij had gegeven.

Doordat de arbeidsongeschikte werkneemster volgens de kantonrechter dusdanig tekort is geschoten in haar verplichtingen te re-integreren, moet de arbeidsovereenkomst meteen worden ontbonden en maakt ze ook geen aanspraak op een transitievergoeding of billijke vergoeding.

Over Ons

Kenniscentrum Arbeidsrecht richt zich op het arbeidsrecht in de breedste zin van het woord. Van rechtsverhoudingen tot ontslagbegeleiding en van arbeidsomstandigheden tot het pensioenrecht.

Related Blogs

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *