Hoe om te gaan met een zieke werknemer

jun 28, 2023 | Actueel

Omgaan met een zieke werknemer is niet het meest eenvoudige voor een werkgever. Om hier op een effectieve manier mee om te gaan, is het noodzakelijk een goed evenwicht te behouden tussen het tonen van empathie, het respecteren van de privacy van de werknemer en het handhaven van de productiviteit binnen de organisatie. In dit artikel zullen we toelichten hoe dit evenwicht het beste te bereiken valt.

Empathie en ondersteuning

Hoewel het voor u als werkgever natuurlijk vooral erg lastig is een zieke werknemer te hebben, is het belangrijk dit niet te laten blijken aan de werknemer en vooral begrip en ondersteuning te bieden. Door middel van een simpel gebaar zoals het sturen van een kaartje, bloemen of een fruitmand geef je de zieke werknemer het gevoel dat hij of zij nog altijd gewaardeerd en niet vergeten wordt. Hierbij is ook de communicatie erg belangrijk en daarbij vooral het luisteren naar de behoeften en wensen van de werknemer tot die communicatie. Terwijl de ene werknemer vaak contact wil, geeft een andere werknemer wellicht de voorkeur aan meer ruimte. Beide keuzes dienen gerespecteerd te worden.

Privacy respecteren

Als werkgever wilt u uiteraard graag weten hoe het gaat met een zieke werknemer, al is het maar om te weten waar u aan toe bent. Vragen naar specifieke details met betrekking tot de ziekte kan echter in strijd zijn met de privacyregels en daarnaast kan het de werknemer een ongemakkelijk gevoel geven. Probeer de vragen dus tot het hoognodige te beperken, bijvoorbeeld vragen naar de geschatte tijd van afwezigheid, mits het voor de werknemer mogelijk is om dit aan te geven.

Wet Verbetering Poortwachter

De Wet Verbetering Poortwachter vormt in Nederland de basis voor de omgang met zieke werknemers. Deze wet legt zowel aan werkgevers als aan werknemers verantwoordelijkheden op om actief aan de re-integratie van de zieke werknemer te werken. Dit proces begint met de melding van de ziekte en vervolgens dienen er een aantal stappen doorlopen te worden, zoals het opstellen van een probleemanalyse door de bedrijfsarts, het opstellen van een plan van aanpak, het regelmatig evalueren en bijstellen van dit plan en uiteindelijk, indien noodzakelijk, de aanvraag van een WIA-uitkering bij het UWV.

Passend werk

Wanneer er eenmaal is aangekomen bij een eventuele re-integratie van de werknemer, is het belangrijk om passend werk aan te bieden om ervoor te zorgen dat de werknemer niet weer terugvalt. Wanneer het vooral om een fysieke ziekte ging, kan dit ook gewoon het werk zijn wat de werknemer daarvoor ook deed, maar wanneer het om bijvoorbeeld een burn-out gaat/ging, is dit vaak een ander verhaal. Het kan dan nodig zijn om aangepast werk of ander werk binnen de eigen organisatie te zoeken of zelfs bij een andere werkgever (tweede spoor). Samen met de werknemer en de bedrijfsarts goed kijken naar de mogelijkheden is hierbij dan ook van groot belang.

Deskundigenoordeel

Mochten er meningsverschillen ontstaan over de re-integratie, dan kan er bij het UWV een deskundigenoordeel worden aangevraagd. Dit kan bijvoorbeeld gaan over de mogelijkheden tot werken, maar ook over inspanningen tot re-integratie of het aangeboden werk. Het oordeel dat hieruit komt is niet bindend, maar het kan wel bijdragen aan een oplossing van het conflict.

Conclusie

Omgaan met een zieke werknemer en alles wat daarbij komt kijken, vraagt om een zorgvuldige en respectvolle aanpak van de werkgever. Hierbij is kennis van de Wet Verbetering Poortwachter, respect voor privacy, empathie en ondersteuning, passend werk aanbieden en eventueel het gebruik van het deskundigenoordeel essentieel. Daarnaast is het als werkgever belangrijk om je bewust te zijn van je verantwoordelijkheden en de middelen en experts te gebruiken die er zijn om ondersteuning te bieden bij dit hele proces.

Over Ons

Kenniscentrum Arbeidsrecht richt zich op het arbeidsrecht in de breedste zin van het woord. Van rechtsverhoudingen tot ontslagbegeleiding en van arbeidsomstandigheden tot het pensioenrecht.

Related Blogs

0 reacties